De stedelijke uiterwaarde (Die städtischen Auen)
Ingolstadt (Duitsland)
Final selection Europan 11

Dingeman Deijs, Stephan Schagen.

De bijna 3000 km lange Donau ontspringt in het Zwarte Woud en mondt uit in de Zwarte-zee en is hiermee de tweede rivier van Europa. De Donau vormt een ecologische hoofdstructuur binnen centraal- en zuidoost-Europa. Niet ver na het ontspringen van de rivier loopt hij door de stad Ingolstadt. Net als voor Wenen, Bratislava, Boedapest en Belgrado vormt de rivier ook voor Ingolstadt de basis van haar bestaan. Een vraag die de opgave oproept is, hoe de stad zich verhoudt tot de Donau


Het voormalige Bayernoil- terrein vormt een nieuwe ontwikkeling aan de zuid-oever van de Donau. Sinds 1960 een afgesloten gebied voor mens en rivier. Daar waar ooit de uiterwaarde het overloopgebied van de Donau was is sinds dien afgesloten en de rivier is gekanaliseerd.
Ons voorstel voor het ontwikkelen van het voormalige Bayernoil-terrein is om de ruimte te delen met de stad en de rivier. " De stedelijke uiterwaarde". Voor de stad en de rivier betekent dit meer ruimte voor het bergen van het water op piekmomenten. Als de Donau veel water te verwerken krijgt, moet het water weg kunnen. Daar waar de rivier smal is, kan het water snel tot gevaarlijke hoogte stijgen. Daarom geven we de rivier meer ruimte.


Deze duurzame stedelijke omgeving vormt nieuwe impulsen aan recreatie, ecologie en wonen.
Het terrein zal eerst moeten worden gesaneerd. Met een nieuwe techniek van het injecteren van bacteriën worden de chemicaliën afgebroken. Als de bacteriën hun werk gedaan hebben is de grond weer schoon. Ondertussen kan de wijk worden gebouwd, pas na 10 jaar wordt de dijk open gebroken en kan de rivier, indien nodig, het gebied in stromen.


Het programma vormt een afspiegeling van de stad en kent een grote diversiteit aan wonen, werken en publieke functies. De publieke functies zijn voornamelijk in de plinten van de gebouwen gesitueerd. De gebouwen hebben een sterke relatie met de uiterwaarde en zijn voorbereid op het hoge water. Ze zijn altijd bereikbaar doormiddel van de dijk die door het gebied loopt. Deze situatie zal zich slechts enkele keer per jaar voor doen. De stedebouwkundige structuur vindt aan de westzijde aansluiting met de stad en aan de oostzijde aan de uiterwaarde. Een letterlijke weergave van de balans tussen de stad en de rivier.


Het gebied is autovrij. Hiermee blijft de stedelijke uiterwaard groen en weids. Alle woningen in de verschillende blokken hebben een alzijdige relatie met het landschap. Grote balkons over de gehele gevel voor privé gebruik en semi-openbare daktuinen. Binnen het gebied ontstaat een nieuw dynamisch, recreatief, stedelijk en ecologisch landschap.


P>